Metodologjia

 1. Analizimi i medias
  1. 1 Analizimi i webit (kur është hapur, ku është hostuar)
  1. 2 Analizimi i faqes ne rrjete sociale (a është e verifikuar, kur është hapur,a ka ndërruar emrin, sa persona ndjekin faqen etj)
  1. 3 Lloji dhe ekspertiza e medias
  1. 4 Kush është/janë pronaret
  1. 5 Kush janë gazetaret
  1. 6 Adresa dhe kontakti
 2. Analizimi i autorit/gazetarit
  2. 1 Fusha e ekspertizës se autori/gazetarit
  2. 2 Pavarësia apo njëanshmëria e tij ne shkrimet e mëhershme
 3. Analizimi i lajmit
  3. 1 Lajm apo opinion
  3. 2 Analizimi i titullit – Verifikimi
  3. 3 Analizimi i fotos – Verifikimi
  3. 4 Analizimi i videos – Verifikimi
  3. 5 Analizimi i fakteve dhe burimeve ku bazohet lajmi- Verifikimi
  3. 6 Konsultimi me ekpretin e fushës
  3. 7 Konsultimi me median/autorin sipas mundësisë dhe  nevojës
 4. Analizimi i postimeve ne rrjetet sociale
  4. 1 Fusha e ekspertizës se autori
  4. 2 Analizimi i titullit – Verifikimi
  4. 3 Analizimi i fotos – Verifikimi
  4. 4 Analizimi i videos – Verifikimi
  4. 5 Analizimi i fakteve dhe burimeve ku bazohet postimi- Verifikimi
  4. 6 Konsultimi me autorin sipas mundësisë dhe nevojës