Nuk është se vërtet se ka ndonjë monedhë sipas lajmit dhe fotos të publikuar që ka vlerë 500 euro.

Nuk është shënuar ndonjë interesim për monedhën 5 euro të letrës, është konstatuar një rast në vitin 2002 kur një monedhës e 5 euro është shitur online në Aukcijehr për 50 Kruna (6.66 euro).

Burimi Aukcijehr

Fleur de coin dhe Eurocoinhuas ofrojnë për koleksionistët monedha të ndryshme te veçanta, dhe monedha  5 euro të veçanta  (metalike) të cilat nuk e kalojnë vlerën e 60 eurove në shitje.

Burimi Eurocoinhuas

Lajmi i rremë është publikuar me 1 Dhjetor 2017 në dy media, e para në Kroaci Samo Osmjeh një faqe satirike (fake) dhe në Sarajevë – Bosnje Hercegovine (BIH)  në median Novi.

Lajmi është i njëjti dhe foto e njëjta e shfrytëzuar për të ilustruar lajmin.

Lajmi i njëjtë shfaqet me 18.07 2019 i publikuar në median Cerljenak (Kroaci) dhe me 20. 07. 2019 i publikuar nga media Radio Sarajevo (BIH).

Lajmi ka qarkulluar në mediat jo serioze kroate dhe boshnjake për tu rikthyer ne vitin 2021 me 28 Korrik nga media Kroate MISS7.

Ky lajm është përkthyer dhe publikuar dhe në mediat serioze në gjuhen shqipe sot me 28.07.2021 (këtu, këtu, këtu, këtu, këtu, këtu, këtu)

Burimet; Fleur de coin, Eurocoinhuas, Aukcijehr, Thisismoney

By mh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *