Faqja Wophh e krijuar me 18 Maj 2021 e menaxhuar  nga INDA dhe VIETNAMI jan duke targetuar shfrytëzuesit kosovar të rrjeti social Facebook për ti mashtruar me oferta “atraktive” të pajisjeve teknologjike.

By mh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *