FOTO “Marrëveshja LVV dhe Grainca Grup SHPK”   është një dokument i sajuar i krijuar për efekte Propagandistike.

“Marrëveshja” në aspektin juridik është një miks në mes marrëveshjes dhe vendimit, por që nuk i plotëson kriteret e MARRËVESHJES apo VENDIMIT!

Fakt është se dokumenti ka nënshkrimin e Albin Kurtit –Kryeministër i Kosovës. Por, ky nënshkrim është marr nga dokumentet e publikuar në faqen zyrtare të ZKM-se.

Në FOTO “Marrëveshja LVV dhe Grainca Grup SHPK”   konstatohet se fonti i shkronjave të nënshkrimit të Albin Kurtit –Kryeministër i Kosovës dhe Lulzim Grainces – Graina Group SHPK, janë dy fonte të ndryshme të shkronjave të përdoruara.   

Gjersa “marrëveshja” përdor “Bold dhe Italic” jashtë çdo standardi të marrëveshjeve.

“Marrëveshjes” i mungojnë dhe data dhe vendi i nënshkrimit.

By mh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *