Postimi i faqes ‘MobiShop Lenti’ në rrjetin social të Facebook-ut është mashtrim.

Kjo faqe ka postuar një postim dhe shkrim me anë të cilës synon që ti mashtroj përdoruesit kosovar të rrjetit social.

Postim i plotë.

Ndërsa kjo lojë mashtruese, është shpërndarë mbi 263 herë ga ndjekësit e kësaj faqe dhe janë 26  komente në të.

Poashtu, kjo faqe u hap me 6 nëntor 2020, dhe i ka 2 (dy) postime mashtruese, ku ka arritur të ketë 1,632 pëlqime dhe i ndjekurë nga  1,738  persona.

Është fakt se, postimi është i krijuar vetëm për qëllime të mashtrimit, e cila i ka në shënjestër përdoruesit kosovar të rrjetit social.

FactChecker-Ks  në vazhdon të  identifikoj dhe  të raportoj  mashtrimet të këtij lloji.

factchecker-ks.org

 

 

By e h

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *