Mediumi “ALKS Press” prodhon dhe shpërndan lajme të rrejshme dhe lajme që shtyen lexuesin në klikime.

Mediumi në fjalë është krijuar me datën 29 Nentor 2013 dhe që nga kjo datë është ndryshuar emri tetë (8) herë. Fillimisht u emrua si “Talentat e Futbollit” dhe për herë të fundit është ndryshuar me datën 14 Dhjetor 2018 në ALKS Press.

ALKS Press me mbishkrimin si Kompani mediatike/lajmesh menaxhohet nga 9 persona ku 8 nga ta janë nga Maqedonia e Veriut dhe një nga Shqipëria.

Vetëm në datën 20 Tetor ALKS Press ka prodhuar dhe shpërndarë 12 lajme FAKE dhe 9 lajme CLICKBAIT.

Ky medium dezinformon mbi 76 mij lexues në rrjetin social Facebook.

ALKS Press prodhon lajme nga website/i me emrin “In ALKS”.

By A Rr

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *