Lajmet që raportohen nga portali ‘zëripress.com’ në masë të madhe janë lajme të rreme, ky konstatim vjen si pasoj e monitorimit të vazhdueshëm që i bënë factchecker.

Në këtë portal posa të klikoni do të vëreni se në të gjitha fushat do të lexoni lajme të rreme, mashtrim për klikim, jo të plota, devijim të deklaratave dhe të pasakta.

Më poshtë do t’ju prezantojmë disa nga lajmet që janë publikuar nga portali në fjalë të cilat janë të rreme, pasiqë janë hulumtuar nga factchecker.

Lajm i rrenë

Lajmet e portalit ‘zëripress.com’ shpërndahen nga faqja në Facebook, ‘Gazeta e Kosovës

By P S

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *