Nuk qëndron fakti se fëmijët nuk e marrin dhe as përhapin Covidin!
OBSH deklaron ;
“Ajo që dimë për COVID-19 dhe fëmijët
Të dhënat nga vendet individuale dhe një përmbledhje e kohëve të fundit të COVID-19 te fëmijët sugjerojnë që fëmijët raportohen më rrallë si raste sesa të rriturit, dhe se infeksioni në përgjithësi shkakton sëmundje të butë. Sëmundja e rëndë për shkak të COVID-19 shihet rrallë tek fëmijët, megjithëse ka pasur raste të rralla të sëmundjes kritike. Roli i fëmijëve në transmetim mbetet i paqartë dhe të dhëna shtesë janë të nevojshme, përfshirë edhe nga sondazhet sero-epidemiologjike të shtresuara në moshë. Deri më tani, ka qenë të pakta institucione arsimore të përfshira në shpërthimet e COVID-19, por nga këto studime, duket se transmetimi i sëmundjes lidhej kryesisht me ngjarjet shoqërore të lidhura me të jeta shkollore apo universitare dhe jo transmetimi brenda klasave. Këto studime sugjerojnë gjithashtu se prezantimi i virusit ishte me gjasë nga një anëtar i rritur i stafit. Studimet që përdorin të dhëna të modeluara theksojnë rëndësinë e epidemiologjisë lokale në vendimmarrje, por gjithashtu të mos mbështetjes në masat shkollore si ndërhyrje të pavarura.
OBSH do të azhurnojë këtë dokument kur më shumë informacioni bëhet i disponueshëm dhe ndërsa mësimet vijnë nga vende të ndryshme për rihapjen e shkollave.”
Fakt është se OBSH deklaron se “fëmijët raportohen më rrallë si raste sesa të rriturit, dhe se infeksioni në përgjithësi shkakton sëmundje të butë” gjersa sa i përket përhapjes se COVID 19 deklarojnë se “Roli i fëmijëve në transmetim mbetet i paqartë dhe të dhëna shtesë janë të nevojshme, përfshirë edhe nga sondazhet sero-epidemiologjike të shtresuara në moshë”.
Për me shumë OBSH në pjesën “Q&A: Schools and COVID-19” , në pyetjen
“Sa është periudha e inkubacionit tek fëmijët?”
Përgjigja është
“Periudha e inkubacionit për fëmijët është e njëjtë si tek të rriturit. Koha midis ekspozimit ndaj COVID-19 dhe kur fillojnë simptomat është zakonisht rreth 5 deri në 6 ditë, dhe varion nga 1 deri në 14 ditë.”
Mund të konstatohet se OBSH ne asnjë rast nuk ka konkluduar se “FËMIJET NNUK E MARRIN COVID 19” gjersa roli i fëmijëve në transmetimin e COVID 19 është ende i paqart!
CDC – Qendra për Kontrollin dhe parandalimin e sëmundjes në çështjen “Fëmijët dhe COVID 19” deklaron;
“COVID-19 është një sëmundje e identifikuar rishtazi e shkaktuar nga virusi SARS-CoV-2. Shkencëtarët ende mësojnë se si përhapet, si ndikon tek fëmijët dhe çfarë roli mund të luajnë fëmijët në përhapjen e tij. Të dhëna të kufizuara në lidhje me COVID-19 tek fëmijët sugjerojnë që fëmijët kanë më pak të ngjarë të marrin COVID-19 sesa të rriturit, dhe kur marrin COVID-19, ata zakonisht kanë më pak sëmundje serioze sesa të rriturit”.
Studimet e gjertanishme ende nuk japin të dhëna te kënaqshme sa i përket rolit të fëmijëve në përhapjen e COVID 19.
Buimet; WHO- Q&A: Schools and COVID-19, CDC – School Decision-Making Tool for Parents, Caregivers, and Guardians, Smithsonianmag-com
#FactCheckerKS

By e h

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *