Lajmi “Numri i të sëmurëve seriozisht gati zero në Suedi, epidemiologët thonë se funksionoi metoda e mos-izolimit”- NUMËR I GABUAR

Fakt është se me datën 26 dhe 27 Korrik 2020 nuk është regjistruar asnjë person i infektuar me COVID 19, por me datën 28 janë regjistruar 398 raste te reja, gjersa më 29 korrik janë regjistruar 99 raste të reja pozitive me COVID 19.
Burimet; WHO, Worldometers, #FactCheckerKS

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *