Vizat nuk janë Zvicerane por Gjermane.


Mashtrim për sigurimin e vizave si dhe keqpërdorim i te dhënave personale, me qëllim te rritje se faqes!

By e h

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *