Media ka ndërruar titullin dhe tekstin në lajm! Ky ndërrim i fjalëve nga mundësia e zhvillimit te Vaksinës , na del me faktin se kemi Vaksinën kundër koronavirusit.

Fakt është qe BAT – British American Tobacco janë duke tentuar qe te krijojnë vaksinën kundër pandemisë COVID 19.

Fakt është se BAT ka deklaruar se “tha se ka një vaksinë të MUNDSHME të koronavirusit në ZHVILLIMI”, e jo si është potencuar ne media “ka zhvilluar një vaksinë të mundshme ndaj koronavirusit”.

Burimi: The Guardian British American Tobacco working on plant-based coronavirus vaccine

This is no April Fool’s. British American Tobacco is trying to make a coronavirus vaccine

By e h

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *