Ripost Mesazhi i Raportuar – FAKE
Nuk ka asnjë rregull te ri ne Facebook!
Mos shpërndani mesazhe pa AUTOR dh te pa verifikuara!
STOP me Copy&Paste nënën e te gjitha mesazheve jo te vërteta!

By e h

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *