Një shembull tipikë FAKE NEWS, ku përmes titullit te rrejshëm tentohet te rritet audienca! E pafalshme kjo mënyre e plasimit te lajmit, ku objektivi nuk është “informimin por përfitimi”!

Janë 781persona qe kanë pëlqyer dhe 123 shpërndarje te këtij FAKE NEWS. Teorikisht me mijëra persona janë terrorizuar nga frika e “Virusit te Ri Kinez”. Ku rrezikshmëri reale është pothuajse ZERO për pjesën tone!

Përafërsisht ne vit regjistrohen ne ter Evropë regjistrohen 10.000 te infektuar me ketë lloje virusi, ku pjesa rurale është me e rrezikuar për tu infektuar!

Hantavirusi RISHFAQET ne Kine! Nuk është virus i ri dhe i rrezikshëm si Korona virusi COVID-19.

Hantavirus nuk është ngjitës nga personi në person. Virusi përhapet nga brejtësit te njerëzit.

https://economictimes.indiatimes.com/news/international/world-news/now-hantavirus-surfaces-in-china-amid-coronavirus-challenge/articleshow/74793841.cms

https://www.medicinenet.com/hantavirus_pulmonary_syndrome/article.htm#hantavirus_pulmonary_syndrome_hps_facts
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22761056

By e h

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *