Faqja 33 shpërndan FAKE NEWS

Me dhjetëra lajme jo te vërteta jo vetëm qe i poston ne faqen e saj, por dhe ne faqe dhe grupe te tjera!

By e h

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *