SMS i Raportuar – NUK është VIRUS
Gabimi i pare, pak kush e din shkurtesën
MEPTINIS – Ministria e Ekonomisë, Punësimit, Tregtisë, Industrisë, Ndermarresise dhe Investimeve Strategjike
Gabimi i dyte, shkurton pa nevojë linkun
https://mti.rks-gov.net/Page.aspx?id=1%2C3%2C890 ne https://bit.ly/2weOY4h

By e h

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *