Video përmban mjaft te pavërteta, dhe nuk pasqyron rrezikshmërinë reale te Koronavirusit COVID- 19!

Ndjekja e këshillave nga kjo video është potencialisht e rrezikshme, dhe si e tillë duhet te injorohet!


Këshillat lidhur me Koronavirusit COVID- 19 duhet marrur , dhe nëse dëshironi ti shpërndani, nga institucionet relevante shëndetësore! Jo nga faqet apo profilet e personave jo kompetentë.


LIKE&SHARE&REPORT Se bashku për një hapësirë kibernetike miqësore dhe te sigurte!

By e h

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *