Fact Cheker Kosova

Luftimi e gjertanishëm i lajmeve të rrejshme

Ne kemi filluar me 14 mars 2020, duke pare qe kemi një rritje enorme te lajmeve te rrejshme te ndërlidhura me COVID 19.

Nga 14 marsi ne kemi pranuar mbi 4000 lajme/postime, kemi verifikuar mbi 3000 ,ku mbi 2000 kanë qen lajme/postime te rrejshme.

Kemi arritur te largojmë rrethe 2000 lajme/postime ne rrjetin social Facebook, te mbyllen rrethe 100 faqe nga rrjeti social Facebook. Dhe te largojmë me dhjetëra video nga YouTube

Përkundër tentativës qe te bëjmë kategorizimin e lajmeve, si te  lajme Fake, Clickabait, Pjesërisht te sakta, Pasakta etj.

Kemi konstatuar se është e pamundur te kemi një kategorizim fiks. Si psh lajmi i vjetër i risjellur si lajm i ri e kategorizuar si LAJM I VJETER.

© Copyright 2020 FactChecker-ks.org ®